23 юни 2020 г.

ДУМИ И ИЗРАЗИ ОТ ХРИСТО ДАНОВ И ИВАН БОГОРОВ


Думи и изрази от ХРИСТО ДАНОВ

Пловдивци, пловдивка, сопотенец, сопотлията, устинци, кричмени, перущени, пловдивци, видинлия, ломчанин, плевенци, пазарджиклии, пловдивци, хасковци, чирпанци, загорци

Тенекяна кутия

Дипломиран университант - дипломиран студент

Преврътът - превратът

Първен - първом

Паралелограм - правоъгълник

Някога едновръстни, а сега напълно постигнати младежи

Книжница - библиотека

Проста сметница - начална математика

Камва - канава

Нехрива жена - немарлива, неподдържаща се жена

В тази къща тя върти люляка - в тази къща тя командва, става на нейното

Да милионят в своите намерения - да преуспяват

Ще стане като гладено в пясъка - ще е напразно, недонаправено

Джереме - глоба

Давосване - съдене, водя давия (водя дело)

Айлък - заплата

Фалимент - фалит, банкрут

Олепсан - заразен

Европско турско - европейска Турция

Вещак- майстор

Охала - безгрижност

Охален, охолен живот - живот без грижи

Бадихава - бадева, напразно

Кинезки език - китайски

Наменен за нещо - определен за ...

Наречиучени - псевдоучени

Забуна - заблуда

Уталожи - изглади с ютия

Вапор - параход

Мухуват - ловят мухи, безделничат

Задатък - задача, цел

Монасите всяка година излизат в мир - извън манастира, сред хората, сред миряните, във външния свят

Гръзделива волска кожа - груба волска кожа

Плюсница - храна

Углед - пример

Тюрлия - вид, сорт, род

Дамла - сърдечен или мозъчен удар

Заемница - взаимоспомагателна каса

Тимаря - чеша, чистя

Духан тютюн

Ахъ-челеби - Смолян

река Гьопца - река Стряма

Имерек - под подписа в документ да се изпише името

Рокам, ракам - смятане

Чушнал - яхнал, възседнал

Мунасъб - подходящ, удобен

Съепархиоти - от една епархия

Избългарили се - отметнали се от българското

Сермия - капитал

Цуглави - мършави

Сякат - мислят че, чини им се че

Юриек - образец, мостра

Капориции - капризи

Лихоимство - лихварство

Изин - разрешение

Богданско - Молдова

Тержуман - предовдач

Занимаваха - заемаха (длъжност, пост)

Сахтиян - обработена козя кожа

Оланин - млад слуга

Чекма - еркер на къща

Парамана - кърмачка, гледачка на деца

Катърки - пуканки

Кятипин - писар, секретар

Тюфек - пушка

Макат - покривка за миндер

Пош - кърпа

Залуфи - къдрици по слепоочието

Даул - тъпан

Маргатар - бисер

Мизандрия - мъжемразка

Янкеседжия - крадец, джебчия

Табак - човек, който щави кожи, кожар


Табахана - работилница за щавене на кожи

Смал не - едва ли не, без малко да

Сетнина - последица

Груп - пачка пари

Да обидят - да обиколят, да обходят

Отечески - бащински

Свекло - нещо, събрано в голямо количество

Тимбра - пощенска или таксова марка

Наведи - обвинява

Набурен - развълнуван

Се повлюдиха - се очовечиха




Думи и изрази от ИВАН БОГОРОВ

Щеше да почени пътешествието си - щеше да започне

Ковка - котва

Радостлив - радостен

Завчас - след малко, много скоро

Еддистонский светилник - фар

Токо - само

Вѣтръ-тъ - вятърът

Валеше като из ръкав - днес казваме "валеше като из ведро"

Ручи - излива

Потънвание - потъване

Макар за каквото и да било - за нищо на света

Канарскы средоморецы - канарските острови

Мигалы - клепачи

Създавник - Създател (за Бога)

Вредом - наоколо

Цъднина - жажда

Индийски брястове - палми

Талази - вълни

Упъти ся инди къде морето - закрачи нататък към морето

Потребно - подходящо

Рът - хълм, връх

Бистра вода за пияние

Разглезата - разглезена

Мермерно море - Мраморно море

Ингелизските пряпорци - английските знамена

Отечестволюбие - патриотизъм

Поддавници грьци, ярменци и ебреи - поданици ...

Два бомбоносца - два миноносца

Непоклатен - непоклатим

Пусула - далекоглед, бусоля

Нѣмамъ омыслъ - не се съмнявам, че

Невѣрство - съмнение

Коруба - купол

Чукундур - цвекло

Инглитера - англичанина

Олланда - холандеца

Лѣхски - полски

Съгражданец

Две хиляди записа, всякой по една лира - 2000 акции по една лира

Печяловито - печелившо

Прехраневат - прехранват

Продаванието и купуванието са двата предела на алъш-вериша - продаването и купуването са двете страни на търговията

Оттьмнато - отнето

Изработева - изработва

По-карлия - по-изгодни

Изгубува - изгубва

Заедността - общото (между тях)

Куна - икона, кунописец - иконописец

Нарастева - насраства

Сермия - капитал

Ако не поставяще ничто пред кума - ако не заделяше пара настрана (тоест, ако не спестяваше)

Навсъде - навред, навсякъде

Без прекословие - без съмнение

Господари и Господарки! - обръщение, днес казваме "Дами и господа" - първо дамите

Превождач - преводач


Полус - полюс (пол-ос)

Раздалеч - разстояние

Северни валяк - северното полукълбо

Предявяват - показват, виждат, педставят

Мъгляви звезди - мъглявини

Попова слама - Млечния път

Сирiй - Сириус (звездата, най-близка до нас)

Земный валякъ - земното кълбо

Магнитисана игла - магнитна игла (в компаса)

Звездоброеци - астрономи

Понудява ни - кара ни, принуждава ни

Трескавица - светкавица

Гърмел - гръмотевица

Гръмовити отводи - гръмоотводи

Завчасъ - за миг, мигновено

Една скорошна бъдност - едно близко бъдеще

Да ся благодари ней - благодарение на нея

Съобщи - съедини

Не им румнува - не им хрумва, не им идва на ум

Невтонъ - Нютон

Ручак - ядене (три яденета на ден, например)

Предел - край, място (от кой край си, например)

Отистина - наистина

Трезни - трезви

Велят - казват, разправят

Мочат - пикаят

Няма коментари: