13 септември 2018 г.

БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА, ПОРЪЧАНА И ПЛАТЕНА ОТ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА


Нашата родна дума “писменица”
е заменена с гръцката дума “граматика”!


Името на нашата Българска азбука е заменена от гърците с думата "кирилица".
Това е станало постепенно, тихомълком, основно в годините на ромейското владичество по нашите земи - между първото и второто български царства.

Няма друг народ, който да има специално име за азбуката си, а да не е наречена тя на него. Всяка от другите, известни в древността азбуки, носи името на народа, който е неин носител. Знаем за арменската азбука, знаем за гръцката азбука, знаем за грузинската азбука, знаем за еврейската азбука, знаем за китайското писмо, знаем за индийската азбука ...

НО НИКОЙ НЕ НАРИЧА НАШАТА АЗБУКА БЪЛГАРСКА АЗБУКА!


Тази подмяна, извършена постепенно от гръцкото духовенство, в годините на робството, е била с цел унищожаване на нашето самосъзнание, принизяването на ролята на българската държава за развитието на православния свят, на народите в Източна Европа.

Някой ще си спомни, че има и така наречената латиница, но нека не забравяме, че това е една съкратена форма на понятието “латинска азбука”, обслужваща латинския език - един измислен в средните векове, канцеларен, служебен език на Ватикан.

Днес, например, НИКОЙ НЕ КАЗВА, че половин Европа пише на Българската азбука, а се казва просто, че ползва ... кирилицата.


Кирил, впрочем, е гръцко име - Константин се замонашва и приема това наложено му име 40 дни преди смъртта си.

Забелязахте ли как с годините, докато казвахме Константин-Кирил Философ и брат му Методий, постепенно започнахме да казваме Кирил и Методи?

Версията, че Климент Охридски е съчинил азбуката, на която пишем днес, и я е “кръстил” на своя учител Кирил, има своята логика и затова се е закрепила с годините. Но истината за нея е съвсем друга.
Нашата - българската азбука - е съставена по поръчка на Българската държава, най-вероятно в Преславската литературна школа. Тя е започнала да се ползва именно там и на нея са написани повечето, запазени до днес, литературни произведения на български език от това време.

Съвсем наскоро, чак в 20 век, историческата наука доказа, че солунските братя са съставили така наречената “глаголица” (от думата глаголя - говоря).Дотогава се е смятало, че те са съчинили днешната ни азбука - българската. Обърнете внимание на всички картини, изобразяващи двамата братя. Те държат в ръцете си свитъци с букви от азбука, която е съставена един век след тях. От тези образи ни се внушава една неистина.


Истината е, че Българската азбука,
която днес наричат кирилица,
е поръчана от българския цар Симеон,
платена е от Българското царство и е
НАШАТА НАЦИОНАЛНА АЗБУКА.

Подходило се е прагматично - близостта на Империята е наложило да се възприеме и подобен ход. Съставена е, в голямата си част, от гръцките букви, като за специфичните за езика ни звукове, са съставени нови букви. При това, дори те са изобразени с помощта на съществуващите букви от гръцката азбука - например Ж е от две огледално положени букви К, а Щ е съставена от буквите на съставните ѝ звукове - Ш и Т.

В древността чертичката надолу се е изписвала в средата на буквата, а не в дясно, и е наподобявала силно гръцката буква ψ).


Правилно е да говорим за Българска азбука,
поръчана и платена от Българската държава,
достояние на българския народ.
Тя е наше НАЦИОНАЛНО ДОСТОЯНИЕ.
Българска - такава тя трябва да се нарича днес -
от нас и от всички останали народи.

Тогава ние с гордост можем да твърдим, че българската азбука е дала писменост на множество народи по света, формирала е държавността по много земи в Европа и Азия и днес на Българската азбука пишат над 300 милиона човека!

И тогава спорът, българи ли са били солунските братя или не, губи от своята актуалност и не е от такова голямо значение за нашата история.

ЗАЩОТО Е ВАЖНО, КОЙ Е ПОРЪЧИТЕЛЯТ!

А не да се стигне дотам, че от руската наука да твърдят, че старите българи са говорели на практика на руски език и промяната в езика ни се е извършила едва в средата на 19 век. Истината е, че е било точно обратното - съвременният руски език е сформиран, на базата на църковнославянската литература, която също е правилно да бъде наричана Българска църковна литература, а езика, на който тя е написана - литературен старобългарски език.

За да не срещаме примери, като този:


... 

Публикацията е вдъхновена от разговора на Стойчо Керев с Александър Димитров.

8 коментара:

Анонимен каза...

Точно.Истината трябва и ще просъществува!

Анонимен каза...

Константин Философ. Той е написал азбуката за България през 855 г. Черноризец Храбър в прав текст го обяснява в "О куниг" - За писмената(буквите).

Анонимен каза...

Гърците не са се занимавали с никаква кирилица, те вообще са искали да я ликвидират, както направили до 893 с руините и кашанското писмо.

Анонимен каза...

И после до 20 век и досега само унищожават книги, ръкописи и късат страници от стари книги, където има нищо писано за българи.

Анонимен каза...

Тъй като българите уж "дошли" през VI, оказва се говорят същия език както местното население на балканите заварените тук уж "славяни"; Тъй като заварените тук уж "славяни", които били се появили уж внезапно, изневиделица на балканите, точно когато уж "траките" били изчезнали внезапно, изневиделица, въпреки, че били най-многобройния народ, според Херодот, говорели на същия език като уж "новодошлите" българи; То оказва се, че траките, славяните и българите говорят на един и същ език, който не се е променял тук на балканите от 10 000 години, а и друг език не е забелязван да се ползва тук; То ще се окаже, че траки, славяни и българи е едно и също нещо, което ще е явно голям потрес за майкопродавците и чуждопоклонниците.
И тъй като тракийските(слявянски,български) царе, както и тракийските(слявянски,български) императори на Рим и Византия са говорери на същия език писан на уж "гръцката" азбука; То ще се окаже, че уж "гръцката" азбука е автентичната ни тракийска (славянска, българска) азбука, а по-новата азбука уж "кирилицата" май ще излезе един актуален "ъпдейт" на старата ни азбука - тракийската.

Анонимен каза...

Много Велико. На стрина Цена сестрин зет се пада.

Анонимен каза...

Българската (тракийската) азбука е възникнала по времето на Орфей Родопееца Канос, няколко века преди създаването на византийската (гръцката) азбука и е написана на златни плочки!!!!!! Това се признава от гръцките философи до 1-ви век преди Христа!!!!!!

Анонимен каза...

Траките гети не са славяни ! Те говорят на един език със даки илири и панонци днес ги наричате цигани с цел геноцид и кражба на историята на аспаруховите бъгари!
Как ще бъде изменен факта за " съединението на княжество българия с Румелия така наречената територия тракия"
Защо Румелия