30 юли 2018 г.

СТАРИ ИЗРАЗИ И ДУМИ 1 - ИЗ ВЪЗРОЖДЕНСКАТА ЛИТЕРАТУРА

Напоследък се увличам в четене на български автори от 19 век. Толкова ми интересно и любопитно да разбера как се е развивал езика ни в онези ранни години на формиране на новобългарския език. Този, на който говорим и пишем днес. Някои думи днес са с друго значение, а някои изрази са променени, понякога дори употребени в пълното си изразяване, което днес се е загубило, съкратило. Събирането продължава, но тук ще изложа това, което съм открил до днес.

А то не е малко и е много интересно:

Не отколе - неотдавна

Приляга - удобно

Мълва - слух

Струва - прави

Входустие - проход

Нахожда се - намира се

Най-паче - най-вече

Дозволение - позволение

Гавур, гаур, гяур - поклонник на бика, кравата (на говедото), защото “гав” на санскрит значи говедо (“гав” е онази част от бика или кравата, която е служила за причастие). Оттам и думата благо-говеене. За това съм писал в по-ранна моя публикация:
АЛЧНОСТ, БЕЗОЧИЕ И БЛАГОГОВЕНИЕ

Щем види - ще видим

Тогдашни - тогавашни

Ми са чини - ми се струва

Сведочи - показва че, доказва

Поединични - единични

Подържа - поддържа

Нито се женеха, нито се мъжеха помежду си

Ненавистливост - ненавист

Детинство - детство

Пустинножител - пустинник (монах-отшелник)

Находяща се - намираща се

Раздалеч - разстояние

Компонист - композитор

Наемач - наемател

Дерудеджия - пазач, пазвантин

Едни работят, а други си стоят в къщи на премяна (за замяна, смяна).

Потреба - нужда

Подкачил - започнал

Честито - богато, успешно, уредено

Мехтер - тъпанджия (който свири на тъпан)

Последва - следва (някого)

На потребното място - на нужното място

Момчаци - момъци

Стои на смотер - стои на стража

Мълчение - мълчание

С една реч - с една дума

Догде - докато

Три конака разстояние

Влегвеещем в някой дом или излегвеещем от него - влизайки в някой дом или излизайки от него

Стрета - среща

Чуждина - чужбина

Макар и отколкото да би било време и да са го не видели - макар и отдавна да не са го виждали

Кондиса - установи се, остане някъде

Сматря се - смята се

Свирци - свирачи, музиканти

Свирба - свирня

Изминва го и заминва в друго село - преминава го и заминава в друго село

Оставят най-после - оставят (го) най-накрая

Командант - командир

Утрина - сутрин

Глъбока - дълбока

Речените по-рано - споменатите по-рано

Спрости свирбата - според свирнята

Разкръстница - кръстопът

Вехт - стар

Колцина - колко

Тамо не влегват - там не влизат

Лехунка жена - бременна жена

Като се сматря - като се смята (счита се)

Мъртовец - мъртвец

Ручег - обед (обедно хранене)

Поручег - леко похапване

Кърхван хляб - нарязан хляб на едри парчета

Разподелят се - разпределят се

Ужин - следобедна закуска

За да съзима - за да събира

Спроти - срещу

Киска - китка

Попърсва - поръсва

Събират ги на бреме - събират ги на сноп

Демет - демек (тоест)

Се повръща - връща се

Съблича си дотогашните дрехи и се облича в други

Се е опирал - се е отбранявал

Камо лекари да видят? - Къде са лекарите да видят?

Отлагам за другош - отлагам за друг път

Да не оставят от пред вид и това предание - да не забравят и за това предание

Къде-що се говори - току-що се говори (за това).

Езерската вода се сиросува-кристалосва се и се чини как замръзнало цялото езеро - образуване на солни пластове  в плитко езеро

Данок, даноци - данък, данъци

Особно - специално

Чутура - дървена чаша за вино

Безплатежно - безплатно

Тоя си час - тозчас, тутакси, веднага

За зла чест - за съжаление

От една година навамо - от една година насам.

Щение - желание

Каприции - капризи

Потреба - нужда

Глас въпиющи пустини - глас в пустиня

Събрани от кол и конопец - събрани от кол и въже

Полчищата на султана - станало пълчища

При такъв оборот на нещата - при такъв развой на нещата

Бях честит да открия - имах щастието да открия

Никаква етнографска смисъл - "смисъл" е в ж. р.

Свещенство - свещеничество

Той чезне по нея - той се “топи” по нея, тъгува

Ето за показ няколко реда - ето за пример няколко реда

Чутовна - славна

Те се съгласили на радо сърдце - на драго сърце

Фръзите - франките

Гръци, блъгари, Трънов, Трънова града

Тогда - тогава

Премного погрешки - твърде много грешки

Сия - тази

Оплѣнен от турцитѣ - пленен от турците

Ратае, ратаете - ратаи, ратаите


Многумина учени - мнозина учени

Няма коментари: